समग्र साहित्य सूची ६

३६)     ''शिल्पकार : यशवंतराव चव्हाण'' -  ले. माने.डी.ए. विसापूर (सांगली) नयन प्रकाशन - १९८७

३७)     ''यशवंतराव चव्हाण: झुंझार नेतृत्वाचा शोध आणि बोध''  -  ले. थोरात संभाजीबाबा -  प्रकाशक - अगाशिव प्रकाशन, कराड - १९८८ 

३८)     ''विदेश दर्शन'' -  संग्राहक व संपादक -  जोशी रामभाऊ -  प्रकाशक -     पुणे, यशोदा प्रकाशन - १९८८

३९)     ''युगंधर नेते: यशवंतराव चव्हाण''  -  संपादक : कल्याणकर बा.ह. प्रकाशक -  औरंगाबाद, संचालक समाज विज्ञान प्रबोधिनी -  नोव्हेंबर     १९८८

४०)     ''मी पाहिलेले यशवंतराव''  -  संपादिका : बाबर सरोजिनी -  प्रकाशक : मुंबई, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ -  १९८८

४१)     ''यशवंतराव चव्हाण यांचे मौलिक विचार'' -  संकलन: महानोर ना.    धों. -  प्रकाशक -  मुंबई यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान - १९८९

४२)     ''यशवंतराव: विचार आणि वारसा'' - संपादक  -  पाटील विठ्ठल व पाटील वसंत केशव, प्रकाशन : कराड, दीपक वि. पाटील - १९८९

४३)     ''मराठी मातीचे वैभव'' संपादक: सूर्यवंशी उत्तमराव. प्रकाशक - नांदेड, सांगाती प्रकाशन - १९८९

४४)     ''नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार'' - ले. बारस्कर दत्तात्रय आ. प्रकाशक - पुणे - केमकर प्रकाशन - १९९२

४५)     ''साहेब संध्याकाळी भेटले'' -  ले. शेवते अरूण -  प्रकाशक -  पुणे, मेहता पब्लिशिंग हाऊस - १९९२

४६)     ''कृष्णाकाठचा माणूस'' -  ले.शेवते अरूण  -  प्रकाशक -  मुंबई, चतुरंग  प्रकाशन - १९९३

४७)     ''यशवंतराव चव्हाण व्याख्यानमाला १९९३ वर्ष २० वे, डॉ.भोळे भा.ल. यशवंतराव चव्हाण यांची विकासविषयक संकल्पना, अपेक्षा व फलश्रुती'' या विषयावर झालेल्या तीन व्याख्यानांचे पुस्तक -  प्रकाशक - कराड नगरपालिका - १९९३

४८)     ''महाराष्ट्राचे शिल्पकार'' -  लेखक डॉ. सोमवंशी शं.ग. पुणे -  विशाल     प्रकाशन - १९९३

४९)     ''सह्याद्रीवरील सूर्यास्त'' -  लेखक - जोशी रामभाऊ, सातारा. समर्थ प्रकाशन - १९९४.

५०)     ''यशवंतराव चव्हाण व्याख्यानमाला १९९० वर्ष १८ वे प्रा. डॉ. राम जोशी, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ यांच्या भारतीय राजकारण: अभ्यासाची एक दिशा'' या विषयावर झालेल्या दोन     व्याख्यानांचे पुस्तक -  कराड नगरपालिका - १९९४

५१)     ''यशवंतराव चव्हाण: विविधांगी व्यक्तिमत्त्व'' -  ले.पाटील वि.वि. - औरंगाबाद -  साकेत प्रकाशन - १९९४

५२)     ''साहेब -  यशवंतराव चव्हाण'' संकलन आणि एकपात्री प्रयोग सादरकर्ते कुलकर्णी रंगनाथ - मुंबई - पुरुषोत्तम प्रकाशन आणि वितरण श्री. पी.के.आण्णा पाटील - १९९४

५३)     ''माझे यशवंतराव: माझे, महाराष्ट्राचे -  तसे भारताचे आशास्थान''     ले.बागल भाई माधवराव कोल्हापूर, प्रकाशक. समाज प्रकाशन (प्रकाशन वर्ष दिलेले नाही)

५४)     ''पन्नास वर्षे मी पाहिलेले यशवंतराव चव्हाण'' -  ले. लिमये नरूभाऊ सातारा - प्रकाशक - सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी (प्रकाशन वर्ष दिलेले नाही)

५५)     ''वादळ माथा'' -  ले.प्रधान राम, पुणे - मेहता पब्लिशिंग हाऊस -     १९९५