समग्र साहित्य सूची २

साहित्यसंपदा

यशवंतराव चव्हाण यांची साहित्यसंपदा

१) ''लोकांचे समाधान हीच यशस्वी राज्यकारभाराची कसोटी'' (राज्याच्या ४१ जिल्ह्यांच्या कलेक्टर परिषदेपुढे केलेल्या भाषणाची पुस्तिका, प्रकाशन: ३ - ९ - १९५७)

२) ''आपले नवे मुंबई राज्य''  -  प्रकाशक पुणे - अय्यर  एस.एस. - १९५७

३) ''उद्याचा महाराष्ट्र''  -  (ना. चव्हाण यांची भाषण पुस्तिका) -  प्रकाशक  -  मुंबई चिटणीस महाराष्ट्र विभाग काँग्रेस कमिटी - १९६०

४) ''महाराष्ट्राची धोरण सूची'' -  (पुस्तिका) - प्रकाशक - मुंबई प्रकाशन विभाग, महाराष्ट्र राज्य - १९६०

५) ''महाराष्ट्र -  म्हैसूर सीमा प्रश्न'' (पुस्तिका) - प्रकाशक - मुंबई महाराष्ट्र राज्य प्रसिध्दी खाते - मे १९६०

६) ''महाराष्ट्र राज्य निर्मिती विधेयक'' -  प्रकाशक -  मुंबई प्रसिध्दी विभाग, महाराष्ट्र शासन -  १९६०

७) ''विचारधारा'' -  (भाषण संग्रह) - संग्राहक - संपादक - लिमये न.वा., मुंबई - सागर प्रकाशन - १९६०

८) ''विदर्भाचा विकास'' (महाराष्ट्राचे कर्तृत्व जागे केले पाहिजे) -  भाषण पुस्तिका, १९६०

९) ''कोकण विकासाची दिशा'' (कोकण विकासाचे यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेले विवेचन. पुस्तिका,  - प्रकाशन - महाराष्ट्र शासन - मुंबई - १९६०)

१०) ''ग.वा.मावळंकर स्मारक व्याख्यानमाला''  - १९६१ (प्रत्यक्ष आंदोलन और संसदीय लोकतंत्र) व्याख्यान, (पुस्तिका) प्रकाशन २७ - २ - १९६१

११) ''शिवनेरीच्या नौबती'' (भाषण संग्रह)  -  तळवळकर गोविंद व   लिमये अ.ह. प्रकाशक - पुणे, व्हीनस बुक स्टॉल - १९६१

१२) ''सह्याद्रीचे वारे'' (भाषण संग्रह) मुंबई - महाराष्ट्र शासन, प्रसिध्दी विभाग, २६ जानेवारी १९६२