समग्र साहित्य सूची ५

१६) ''यशवंतराव चव्हाण जीवन दर्शन'' -  लेखक -  जाधव पंजाबराव रामराव. पुणे -  कर्मवीर प्रकाशन - १९७०

१७) ''यशवंतराव चव्हाण: एक रसग्रहणात्मक अभ्यास'' -  ले. फकीर राम (टो.नां.) (काळे एम.व्ही.) वाटेगांव, जि.सांगली - अद्वैत प्रकाशन - १९७१

१८)     "Chavan and the Troubled Decades" By Kunhikrishan T.V., Bombay - Sommaya Publications Pvt. Ltd.  - 1971

१९)     "India: 1969 A Crisis of Consience" By Puri  Rajendra, New Delhi -  Puri Rajendra Prakashan - 1971

२०)    "Y.B.Chavan: A Political Biography" By Karnik  D.B., Bombay  -  United Asia Publications - 1972

२१)     ''यशवंतराव चव्हाण गाजते कीर्ती '' -  लेखक  - दुहिता (टो.नां.) मुंबई, जयहिंद प्रकाशन -  १२ मार्च १९७४

२२)     ''यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान''  -  लेखक -  जोशी रामभाऊ : प्रकाशक  -  पुणे, केसरी प्रकाशन - १९७६

२३)     ''यशोधन'' -  संग्राहक - पाटील विनायक, औरंगाबाद - साकेत प्रकाशन - १९७७

२४)    ''घडविले त्यांना माऊलीने'' -  लेखक - खोले ग.शं., प्रकाशक - पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन - १९७८

२५)    ''ही ज्योत अनंताची''  -  लेखक -  जोशी रामभाऊ, पुणे. यशोदा प्रकाशन - १९८४

२६)     ''जडण - घडण''  -  संपादक: रा.गो.प्रभुणे, पुणे. इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन - १९८४

२७)     ''लोकमानसातील यशवंतराव''  -  संपादक -  रा.गो.प्रभुणे, पुणे. इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन -  १९८५

२८)     ''यशवंतराव चव्हाण: राजकारण आणि साहित्य'' : ले. भोळे भा.ल.औरंगाबाद  - साकेत प्रकाशन -  १९८५

२९)     ''मुलांचे यशवंतराव चव्हाण'' -  ले.पवार जे. के. कोल्हापूर, सन्मित्र     प्रकाशन - १९८५

३०)     ''यशवंतराव चव्हाण: प्रेरणा व कार्य'' -  ले. मंगुडकर मा.प.पुणे  - सौ. मंगुडकर सुवर्णा प्रकाशन - १९८५

३१)     ''यशवंतराव: राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व'' संपादक -  केळकर भा.कृ. मुंबई,     महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ - १९८५

३२)     ''यशवंतराव चव्हाण: एक स्मरण''  -  संपादक कुलकर्णी जी.व्ही. कराड -  यशवंतराव चव्हाण शास्त्र महाविद्यालय - १९८६

३३)     ''यशवंतराव चव्हाण : एक कर्तबगार पण वादग्रस्त मुत्सद्दी'' - ले.पाटील रा.तु.कोल्हापूर - राजे देसाई प्रकाशन - १९८६

३४)     ''यशवंतराव चव्हाण  व्याख्यानमाला: १९८६, वर्ष १४ वे  - द्वा.भ.    कर्णिक यांची यशवंतराव आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तन'', ''यशवंतराव चव्हाण: काँग्रेस संस्कृतीचे उपासक व प्रवक्ते'', ''दिल्ली दरबारातील यशापयशाची मीमांसा'' - या तीन विषयांवर झालेल्या     व्याख्यानांचे पुस्तक. प्रकाशक -  कराड नगरपालिका - १९८७

३५)     ''प्रस्तावनाकार यशवंतराव चव्हाण'' -  ले. पवार जे.के. व पाटील दिनकर, पुणे - मेहता पब्लिशिंग हाऊस - १९८७