समग्र साहित्य सूची ७

५६)     ''ॠणानुबंध: एक आस्वाद'' -  प्रा. नरेंद्र मारवाडे, एस.पी.अतकरे, प्रकाशन औरंगाबाद -  नाथ प्रकाशन - १९९५

५७)     "Y.B.Chavan Selected Speeches in Parliament"  -  Defence & Home Minister. Editor - Pradhan Ram, Vol. I and II, Pune  -  Ameya Prakashan - 1995.

५८)     ''कृष्णाकाठ -  यशवंतराव चव्हाण'' (Pragati Question  -  Answers) मराठी -  G - २ - प्रा. कुलकर्णी, मुंबई - प्रगती प्रकाशन, S.Y.B.A. -  Term - II

५९)     ''यशवंतराव चव्हाण'' -  ले. अनंतराव पाटील, प्रकाशक -  मुंबई, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान - १९९७

६०)     ''यशवंतरावांच्या प्रस्तावना'': संग्राहक - संपादक - विठ्ठलराव पाटील -     प्रकाशक - पुणे, अमेय प्रकाशन - १९९८

६१)     "Debacle to Revival (Y.B.Chavan as defence minister 1962- 1965)" by Pradhan R.D. Publishers, New Delhi Orient Longman - 1998 

६२)     ''भारताचे सुपुत्र यशवंतराव चव्हाण'' -  डॉ. पंजाबराव जाधव, प्रकाशक - पुणे कर्मवीर प्रकाशन - १९९८

६३)     ''कृष्णाकाठ: एक आस्वाद'' -  प्रा. नरेंद्र मारवाडे, के.एस.अतकरे, प्रकाशन औरंगाबाद - कैलास पब्लिकेशन - १९९८

६४)     "Y.B.Chavan Selected Speeches in Parliament"  - Editor Pradhan R.D. Vol.III (Finance Minister) Vol. IV (External Affairs Minister) Pune - Ameya Prakashan - 1999

६५)     ''यशोदीप'' -  डॉ. शिवाजीराव चव्हाण -  वाई  - सुशिंपाज प्रकाशन - २०००

६६)     ''शब्दांचे सामर्थ्य : यशवंतराव चव्हाण'' -  संपादक: राम प्रधान,     मुंबई -  प्रकाशक - यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान - २०००

६७)     ''यशवंतराव चव्हाण'' -  ले. प्रा.डॉ. कायंदे पाटील, नशिक - चैतन्य पब्लिकेशन्स - २०००

६८)     ''बंधनाचे ॠण'' -  ले.राम प्रधान, पुणे  - अमेय प्रकाशन - २००१

६९)     ''जनामनातील यशवंतराव'' - संपादक - डॉ. नागनाथ हेगे, पुणे - पद्मगंधा प्रकाशन - २००२

७०)     ''यशवंत विचार अमृत'' -  ले.सी.डी.पवार नेर्ले, प्रमोद प्रकाशन - २००२

७१)     ''पत्रसंवाद -  खंड १, यशवंतराव चव्हाण आणि वृत्तपत्रकार'' संपादक - स.मा.गर्गे, मुंबई यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई २००२

७२)     ''यशवंतराव चव्हाण -  विविधांगी व्यक्तिमत्त्व'' ले. वि.वि.पाटील, मुंबई (सुधारित आवृत्ती) कर्‍हाड, दीपक वि. पाटील, प्रकाशन - २००२

७३)     ''महाराष्ट्राचे शिल्पकार'' -  यशवंतराव चव्हाण लेखक -  विठ्ठलराव वि.पाटील, मुंबई - म.रा.साहित्य आणि संस्कृती मंडळ - २००२

७४)     यशवंतराव चव्हाण: समग्र साहित्य सूची, संपादक: वि.वि.पाटील, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, कर्‍हाड, जानेवारी २००३.