• 001_Krishnakath.jpg
 • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
 • 003_Shabdhanche.jpg
 • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
 • 005_Saheb_14.jpg
 • 006_Yashodhan_76.jpg
 • 007_Yashodharshan.jpg
 • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
 • 009_Kartrutva.jpg
 • 010_Maulik-Vichar.jpg
 • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
 • 012_Sahyadricheware.jpg
 • 013_Runanubandh.jpg
 • 014_Bhumika.jpg
 • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
 • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
 • Debacle-to-Revival-1.jpg
 • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
 • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
 • sing_3.jpg

मराठी पुस्तके

Mazya Rajkiya Athwani
Yashwantrao Chavan
Maharashtratil Dushkal
Virangula 1 Videsh Darshan 1 YChavan Itihasache ek Amache Mukhyamantr Rajkaran Aani Sahitya
Thorle Saheb Dr Vijay Pathrikar YCHAVAN N D MAHANOR Yashwantrao Chavan Yanche Samajkaran Loknete Yashwantrao Chavan Thorle Saheb punya smruti
Shailidar Yashwantrao Katharoop Yashwantrap samiksha lekhan bhashne marathi matich  mi pahilele yashwantrao
Yashwantrao Rastriya Vyaktimatva athwan ani akyaeka Vyakti Va Kartrutva abhinandan