समग्र साहित्य सूची ४

ग्रंथ साहित्य

यशवंतराव चव्हाण यांच्याविषयी प्रकाशित ग्रंथ साहित्य

१) ''यशस्वी यशवंतराव''  -  लेखक : गुरव रा.द. (व्यायाम भूषण) मिरज  -  रत्नाकर प्रकाशन लि. -  १९५७

२) ''यशवंतराव चव्हाण : चरित्र'' -  लेखक -  काळे बाबूराव बाळाजी  -  प्रकाशक  -  मुंबई  -  नारायण दत्तात्रय रेगे प्रकाशन  -  १२ - ८ - १९५९

३) ''विचारधारा'' (भाषण संग्रह) संपादक  -  लिमये न.वा. मुंबई  -  सागर     प्रकाशन -  २६ जानेवारी १९६०

४) ''महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ'' (महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या निमित्ताने झालेल्या निरनिराळया समारंभाची चित्रकाराने रेखाटलेली रेखाचित्रे)प्रकाशक - मुंबई  -  संचालक, महाराष्ट्र सरकार  -  १९६०

५) ''यशवंतराव चव्हाण: व्यक्ती व कार्य'' -  लेखक  -  बाबर कृ.भा. प्रकाशक  -  पुणे, ठोकळ प्रकाशन  -  १९६०

६) ''यशवंतराव चव्हाण : व्यक्ती और कार्य''  -  लेखक -  परमार रंजन,     पुणे -  प्रकाशक - लेखन वाचन भांडार -  २७ - ४ - १९६०

७) ''आमचे नेते यशवंतराव'' -  लेखक  - शहा रमणलाल, दहिवडी, सह्याद्री प्रकाशन - १२ जानेवारी १९६१

८) ''शिवनेरीच्या नौबती'' (भाषण संग्रह) -  तळवलकर गोविंद व लिमये अ.ह. प्रकाशक, पुणे, व्हीनस बुक स्टॉल - १९६१

९) ''यशवंतराव चव्हाण : एक दर्शन'' -  लेखक - कानेटकर मा.ज. प्रकाशक -  नागपूर सेक्रेटरी श्री. यशवंतराव चव्हाण वर्षगाठ सत्कार समिती, नगर काँग्रेस कार्यालय, रांका भुवन - १२ मार्च १९६१

१०) ''श्री. यशवंतराव चव्हाण अभिनंदन ग्रंथ'' (४८ वा जन्मदिन प्रकाशन) संपादक जोशी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री -  प्रकाशक -  नागपूर, यशवंतराव चव्हाण जन्मदिन सत्कार समिती प्रकाशन - १२ मार्च १९६१ 

११) ''यशवंतराव बळवंतराव चव्हाण'' लेखक -  व्हटकर नामदेव, कोल्हापूर -  चंद्रकांत शेटये प्रकाशन मंदिर - ऑक्टोबर १९६२

१२)  ’’Yashwantrao Chavan" By Shah Chandulal,     Bombay Vidya Publishing House, March १९६३

१३)  ''सोनेरी पाने'' (संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जीवनगाथा)      लेखक -  गोगटे भा. वि. -  प्रकाशक -  बेळगाव -  भा.वि.गोगटे प्रकाशन - २८ ऑगस्ट १९६६

१४)  "Asian Survey Succession India" The Routinigation of Political Change. By - Michal Brecher (Vol.VIII No.7)  -  1967

१५) ’’Man of Crisis" -  By Kale Baburao, Pub. -  Bombay Sindhu Publications Pvt. Ltd. -  1969.