समग्र साहित्य सूची ९

२१) ’’The Illustrated Weekly of India" -  28th June 1981. Bombay Times of India Publications - 1981

२२) ''पाक्षिक -  ललितगंध: यशवंतराव चव्हाण खास विशेषांक'' संपादक: पवार द.रा. प्रकाशक भोर - १९८१

२३) ''प्रतापगडचे वारे'' -  संपादक पुंडलीक मेघे (दीपावली विशेषांक वर्ष ७ वे अंक २०३) सन १९८२.

२४) ''नाशिक दै. देशदूत'' -  दि. ७ जून १९८३ -  (खास पुरवणी) नाशिक -  देशदूत प्रकाशन - १९८३

२५) ''समर्थ साप्ताहिक (यशवंतराव चव्हाण श्रध्दांजली अंक) विशेषांक'' -  संपादक अनंतराव कृ.कुलकर्णी, सातारा, साप्ता. समर्थ प्रकाशन - १९८४.

२६) ''समर्थ साप्ताहिक (यशवंतराव चव्हाण प्रथम पुण्यस्मरण अंक)'' संपादक  - अ.कृ.कुलकर्णी, सातारा, साप्ता.समर्थ दि.२५ - ११ - १९८४.

२७) ''विशाल सह्याद्री - यशवंतराव चव्हाण स्मृतिगौरव विशेषांक'' - संपादक - अनंतराव पाटील, पुणे प्रकाशन -  २५ - ११ - १९८४.

२८) ''सकाळ, कोल्हापूर -  यशवंतराव चव्हाण विशेषांक'' -  कोल्हापूर सकाळ कार्यालय -  प्रकाशन २७ नोव्हेंबर व ७ डिसेंबर १९८४ चे अंक

२९) ''साप्ताहिक स्वराज्य (यशवंतराव चव्हाण श्रध्दांजली अंक)'' पुणे - साप्ता. स्वराज्य. प्रकाशन - १ डिसेंबर १९८४.

३०) ''मुंबई सकाळ दैनिक -  यशवंतराव चव्हाण श्रध्दांजली अंक'' -  मुंबई रविवार सकाळ, प्रकाशन २ डिसेंबर १९८४.

३१) ''लोकसत्ता रविवार -  यशवंतराव चव्हाण विशेषांक'' -  मुंबई, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्रकाशन २ डिसेंबर १९८४.

३२) ''सकाळ  -  रविवार  - यशवंतराव चव्हाण विशेषांक'' पुणे सकाळ कार्यालय २ डिसेंबर १९८४

३३) ''महाराष्ट्र दैनिक - यशवंतराव चव्हाण श्रध्दांजली अंक'' पुणे, दै.महाराष्ट्र प्रकाशन, ९ - १२ - १९८४.

३४) ''महाराष्ट्र टाइम्स (रविवार पुरवणी) यशवंतराव चव्हाण विशेषांक'' संपादक -  गोविंद तळवलकर, मुंबई महाराष्ट्र टाइम्स प्रकाशन -  २ डिसेंबर १९८४.

३५) ''विशाल सह्याद्री -  यशवंतराव चव्हाण स्मृती गौरव विशेषांक'' -  दि.२५ जानेवारी १९८५, संपादक  - अनंतराव पाटील

३६) ''लोकराज्य पाक्षिक  -  मराठी ( यशवंतराव चव्हाण स्मृती विशेषांक)'' संपादक -  शांताराम सणगे, मुंबई : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य प्रकाशन दि.१ मार्च १९८५.

३७)    ’’Lokarajaya (The Late Yashwantrao Chavan Number)" Editor for Sanage & Dube, Bombay Directorate General of Information & Public Relation Govt. of Maharashtra Publications, 1st March 1985.

३८)  ''संगम -  मा. यशवंतराव चव्हाण स्मृती विशेषांक'' संपादक -  प्रा. आत्माराम जाधव, प्रकाशन - प्राचार्य कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, कराड. प्रकाशन १२ मार्च १९८५.

३९)  ''मनोहर साप्ताहिक -  मा. यशवंतराव चव्हाण स्मृती विशेषांक'' संपादक -  श्री.बा. महाबळ, पुणे किर्लोस्कर प्रेस, १९८५ (वर्ष १ ले, अंक १७ वा)

४०)  ''कोल्हापूर रविवार सकाळ -  यशवंतराव चव्हाण आदरांजली पुरवणी'' -  कोल्हापूर, दि.२५ - ११ - १९८५